ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός της σκάλας γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη την γενικότερη κατανομή και διακόσμηση του χώρου όπου θα γίνει η τοποθέτηση. Οι εργασίες γίνονται  με γνώμονα την καλαισθησία σε συνδυασμό με την ποιότητα και την ασφάλεια της κατασκευής.

 

Ξυλεία

Η επιλογή των υλικών είναι σημαντικός παράγοντας για κάθε κατασκευή. Πρέπει να συνυπολογιστούν οι ιδιότητες του κάθε είδος ξυλείας (δρυς, οξιά, ιρόκο, σουηδικό πεύκο κτλ) σε σχέση με άλλα υλικά κατασκευής και το επιθυμητό κόστος. Η καλή γνώση για τα σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα οδηγούν στο κατάλληλο αποτέλεσμα.

 

Κατασκευή

Η κατασκευή βασίζεται σε βαθιά γνώση του αντικειμένου εξασφαλίζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια των κατασκευών. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται μας δίνει  την δυνατότητα για άμεση και άρτια εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνουμε.

 

Βαφή

Αντιμετωπίζοντας την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, ολοένα και περισσότεροι κάνουν πράξη τις οικολογικές αντιλήψεις τους. Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει οικολογικά χρώματα και βερνίκια από μεγάλη ποικιλία χρωμάτων που ο πελάτης νομίζει ότι ταιριάζει καλύτερα στην περίπτωση του.

 

Μεταφορά

Προτείνουμε να γίνει η μεταφορά των κατασκευασμένων προϊόντων με δικά μας φορτηγά ώστε να ελέγχουμε την ασφαλή μετακίνηση μέχρι τον τελικό προορισμό. Ο πελάτης έχει βέβαια την επιλογή να κάνει την μεταφορά με δικά του μέσα.

 

Τοποθέτηση

Για λόγους ασφαλείας είναι σημαντικό να γίνει η τοποθέτηση της σκάλας από εξειδικευμένο προσωπικό που ακολουθεί τις κατάλληλες πρακτικές και μεθόδους. Η Scalapatrikis αναλαμβάνει  με ευθύνη την ολοκλήρωση της τοποθέτησης με εγγυημένο αποτέλεσμα.

 

Υποστήριξη

Παρέχουμε συνεχής τεχνική υποστήριξη στους πελάτες μας, που με το πέρας του χρόνου επιθυμούν να κάνουν σέρβις της κατασκευής λόγω ζημιάς που έχει προκληθεί από κακή  χρήση.